Co zmienia nowe rozporządzenie UE o danych nieosobowych? - Drugie Śniadanie VIP Klastra LifeScience Kraków

Rejestracja

Uczestnik - Złoty Partner Klastra (1 osoba z danej firmy)

Rejestracja zakończona 04.06.2019 15:00

Bez opłat

zakończona

Uczestnik

Rejestracja zakończona 05.06.2019 09:00

28,00 PLN

zakończona

Opis wydarzenia

Czy wiesz, że po roku obowiązywania RODO, od 28 maja 2019 musi być stosowane rozporządzenie o swobodnym przepływie  danych nieosobowych?

W dniu 18 grudnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1807 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej. 

Przykładami  danych nieosobowych  są  algorytmy informatyczne, dane generowane  przez maszyny,  zanonimizowane zbiory danych wykorzystywane do medycznych analiz big data, informacje dotyczące przeglądanych stron internetowych nie związanych z danymi wskazującymi na tożsamość osoby fizycznej  lub pozwalającymi  na ustalenie tożsamości takiej osoby itd. 

Odmiennie aniżeli w przypadku RODO, przedmiotowa regulacja ma na celu zwiększenie swobody przy przetwarzaniu danych. Ułatwienie to musi jednak przebiegać w sposób systematyczny i z uwzględnieniem warunków przewidzianych w rozporządzeniu i wskazaniach Komisji Europejskiej.


5 czerwca, w środę, zapraszamy serdecznie na Drugie Śniadanie VIP Klastra LifeScience Kraków, na którym ten temat zostanie omówiony przez naszych Ekspertów. 

Przyjrzymy się bliżej następującym punktom:

  • Dane nieosobowe i osobowe – różnice definicyjne i interpretacyjne
     Aspekty praktyczne i prawne w funkcjonowaniu obu Rozporządzeń UE  – identyfikacja i stosowanie w obszarach, których dotyczą
  • Rozporządzenie o przetwarzaniu danych a BigData, AI, machine learning, IoT, cloud computing
  • „Własność” i korzystanie z danych użytkowników w kontekście badania zachowań i preferencji 
  • Normy techniczne
  • W jakim kierunku będą kształtowane wzorce umowne
  • Samoregulacja dostawców usług
Spotkanie poprowadzą Eksperci z Kancelarii Chałas i Wspólnicy 
 specjalizującej się w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych – najliczniejszą grupę Klientów stanowią wiodące zagraniczne koncerny. Na polskim i europejskim rynku kancelaria znana jest z realizacji dużych i skomplikowanych projektów oraz transakcji. Usługi prawne obejmują wszystkie obszary prowadzenia działalności gospodarczej. Dominującymi specjalizacjami są: proces, prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia, własność intelektualna, life science and healthcare, obsługa rynków wschodnich.


Czekamy na Państwa w środę, 5  czerwca   2019 roku,  w restauracji Kolanko Nº 6, przy ul. Józefa 17 na krakowskim Kazimierzu.

W kilku słowach o naszych Ekspertach:


Dr hab. Bogdan Fischer,
Partner, Radca prawny

Ekspert prawny z 20 letnim doświadczeniem w prawie mediów, nowych technologii oraz ochronie danych osobowych. Autor licznych publikacji naukowych w tym monografii oraz komentarzy w powyższym zakresie. Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ceniony prelegent wielu konferencji i debat naukowych poświęconych zagadnieniom związanym 
 z danymi osobowymi i RODO. Arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz przy Krajowej Izbie Gospodarczej.


Dr  Joanna Uchańska;
Szef Praktyki Life Science and Healthcare, Radca prawny, Managing Associate, Koordynator obsługi prawnej 

Radca Prawny w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, Szef Praktyki Life Science and Healthcare oraz wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się prawnymi aspektami life science, przede wszystkim w branżach biotechnologicznej, farmaceutycznej, medycznej, spożywczej i beauty. W obszarze jej zainteresowań jest także prawo własności przemysłowej, prawo cywilne i ochrona dóbr osobistych. Doradza zarówno podmiotom gospodarczym, jaki i klientom indywidualnym. Członek organizacji branżowych, w tym Krajowej Rady Suplementów i Odżywek (członek zarządu). Napisała kilkadziesiąt artykułów naukowych i branżowych m.in. na temat prawa własności intelektualnej, prawa medycznego, farmaceutycznego, spożywczego, czy kosmetycznego


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 05.06.2019 09:00
Zakończenie: 05.06.2019 11:00

Restauracja Kolanko No 6
ul. Józefa 17,
31-056 Kraków

Strona wydarzenia:
https://lifescience.pl/wydarzenia/nowe-rozporzadzenie/

Udostępnij znajomym:

Organizator
Fundacja Klaster LifeScience Kraków

Park Lifescience, 32-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14

bosolinska@lifescience.pl
122974605
Pokaż mapę...